Bahtsul Masail Pesantren

Bagaimana Hukum Menghafal Al-qur’an 30 Juz?

Hukum menghafal Al-Quran 30 juz adalah fardhu kifayah. Artinya, apabila sudah ada yang hafal Al-Quran maka yang lain gugur kewajiban, namun apabila tidak ada yang hafal sama sekali, maka semua berdosa. Imam Nawawi dalam Al-Tibyan berkata:


اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما، قال الجويني: والمعنى فيه أن لا ينقطع عدد التواتر فيه فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف، فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط عن الباقين، وإلا أثم الكل، وتعليمه أيضاً فرض كفاية، وهو أفضل القرب، ففي الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

Artinya: Ketahuilah bahwa hafal Al-Quran hukumnya fardhu kifayah bagi umat Islam. Al-Jurjani menjelaskan dalam Al-Syafi begitu juga Al-Ubadi dan lainnya. Al-Juwaini berkata: Maksudnya adalah bahwa hendaknya tidak terputus orang yang hafal Quran dalam jumlah mutawatir sehingga tidak ada jalan (bagi musuh Islam) untuk mengganti atau merubahnya.

Ibnu Muflih dalam Al-Adab Al-Syar’iyah, hlm. 2/33 berkata:


قال الميموني : سألت أبا عبدالله ( يعني الإمام أحمد ) أيهما أحب إليك أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث ؟ قال : لا بالقرآن ،قلت : أعلمه كله ؟ قال : إلا أن يعسر ، فتعلمه منه .

Artinya: Al-Maimuni berkata: Aku bertanya pada Imam Ahmad bin Hanbal “Mana yang lebih disukai bagimu aku memulai belajar Quran atau hadits?” Ahmad bin Hanbal menjawab: “Dengan Al-Quran.” Aku bertanya “Apakah aku ajarkan semuanya?” Imam Ahmad menjawab, “Ya, kecuali apabila sulit maka ajarkan sebagian Al-Quran.”

Fadhilah Manfaat Halfal Qur’an

– Mereka Keluarga Allah SWT

Sabda Rasulullah s.a.w:

“Dari Anas ra. Ia berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, “Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia.” Kemudian Anas berkata lagi, lalu Rasulullah s.a.w bertanya: “Siapakah mereka itu wahai Rasulullah. Baginda menjawab: “Iaitu ahli Quran (orang yang membaca atau menghafal Al- Quran dan mengamalkan isinya).Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah.

– Ditempatkan di Syurga yang Paling Tinggi

Sabda rasulullah s.a.w:
“Dari Abdullah Bin Amr Bin Al Ash ra dari nabi s.a.w, baginda bersabda; Diakhirat nanti para ahli Al Quran di perintahkan, “Bacalah dan naiklah kesyurga. Dan bacalah Al Quran dengan tartil seperti engkau membacanya dengan tartil pada waktu di dunia. Tempat tinggal mu di syurga berdasarkan ayat paling akhir yang engkau baca.”

– Ahli Al-qur’an adalah Orang yang Arif di Syurga

Sabda rasulullah s.a.w “Daripada Anas ra. Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda; “Para pembaca Al Quran itu adalah orang-orang yang arif di antara penghuni syurga.”

– Pendapat Imam Nawawi

Imam Nawawi dalam Al-Majmuk 1/66 berkata:


وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز فهو أهم العلوم ، وكان السلف لا يُعلِّمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن

Hal Pertama ( yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu ) adalah menghafal Al Quran, karena dia adalah ilmu yang terpenting, bahkan para ulama salaf tidak akan mengajarkan hadits dan fiqh kecuali bagi siapa yang telah hafal Al Quran. Kalau sudah hafal Al Quran jangan sekali- kali menyibukan diri dengan hadits dan fikih atau materi lainnya, karena akan menyebabkan hilangnya sebagian atau bahkan seluruh hafalan Al Quran.

Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jamik Li Akhlaq Al-Rawi wa Adab Al-Samik, hlm. 1/106:


ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم . .

Artinya: Pelajar hendaknya memulai dengan menghafal Al-Quran karena ia ilmu termulia dan paling utama untuk didahulukan.

–  Kecerdasan Meningkat

Menurut Sobari Sutarip Penghafal al-Qur’an itu hidupnya akan sukses dunia akhirat dan ini bisa dibuktikan secara ilmiah dan naqliyah. Sebagai contoh, saintis Muslim al-Khowarizmi yang hafal al-Qur’an dan juga ahli di bidang matematika.

Hukum Lupa Hafalan Al-qur’an

Hukum Lupa Hafalan Al-Quran

Ketika kita sudah hafal Al-Quran, maka hendaknya dipastikan untuk menjadikannya sebagai bacaan rutin harian agar tidak lupa. Karena, melupakan bacaan Al-Quran yang dibacanya adalah dosa, bahkan sebagian ulama menyatakan dosa besar.

Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari dalam Asnal Matolib, hlm. 1/64, menyatakan:


( ونسيانه كبيرة ) , وكذا نسيان شيء منه لخبر عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها وخبر من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله – – يوم القيامة أجذم رواهما أبو داود ) .

Artinya: Melupakan hafalan Al Quran itu dosa besar. Begitu juga lupa pada sebagiannya berdasarkan hadits (Nabi bersabda): “Aku diperlihatkan atas dosa umatku. Aku tidak melihat dosa yang lebih besar dari orang yang hafal Al Quran atau satu ayat lalu melupakannya.” Dan hadist “Barangsiapa membaca Al Quran lalu melupakannya .. maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan seperti sakit kusta.” (Kedua hadits riwayat Abu Dawud)
Untuk lebih detailnya, silahkan membaca: Hukum Lupa Hafalan Al Quran

Dibaca 706 x, Total 4 x

Leave a Reply

Your email address will not be published.